gebruiksvoorwaarden 

Gebruiksvoorwaarden ("voorwaarden")

Lees deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden") zorgvuldig door voordat u de Website https://www.floraonice.be (de "Service") van Flora On Ice ("ons", "wij" of "onze") gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service of deze gebruiken. Door de Service te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van de Voorwaarden, hebt u mogelijk geen toegang tot de Service.beeindiging

Wij kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperkting als u de Voorwaarden schendt.  

Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, zullen na beëindiging van kracht blijven, inclusief, maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, aansprakelijkheid en aansprakeljkheidsbeperkingen.   
Links naar andere WebSites

Onze Service kan links bevatten naar Websites van derden of naar services die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van Website of Services van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of met betrekking tot het gebruik van of het vertrouwen in dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke Websites of diensten.   

Wij raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van WEBSI strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third­party web sites or services van derde partijen die u bezoekt. 

toepasselijk recht

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of ​ België, without regard to its conflict of law provisions.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle vorige overeenkomsten die er met betrekking tot de Service zouden zijn tussen ons en vervangen deze. 

wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden naar eigen goeddunken ten allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van belang is, proberen we u de herziening minstens 30 dagen voor de nieuwe Voorwaarden van kracht worden te aan te kondigen. Wat een 'belangrijke verandering' is, zal naar eigen goeddunken worden bepaald. Door onze Service te blijven bezoeken of gebruiken nadat de herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service. 

Contacteer ons

Neem contact op met ons als u vragen heeft over deze Voorwaarden.

Norbertijnenstraat 43
Laakdal
2430 België